Logo firmy steute produkującej m.in. wyłączniki linkowe i czujniki zbiegania.
Siedziba firmy steute - producenta wyłączników linkowych i czujników zbiegania.
 

Wyłączniki linkowe zatrzymania awaryjnego do pracy w ekstremalnych warunkach

Zastosowanie

Wyłączniki linkowe zatrzymania awaryjnego przeznaczone do pracy w ekstremalnych warunkach (wysokie/niskie temperatury, duża wilgotność, atmosfera agresywna, czyszczenie myjkami ciśnieniowymi) odgrywają w przemyśle bardzo istotną rolę w dialogu człowiek-maszyna. Są one, przykładowo, stosowane w systemach transportu bliskiego, m.in. przy przenośnikach taśmowych. Po pociągnięciu linki przez operatora maszyna lub przenośnik są bezzwłocznie zatrzymywane.

Wszystkie wyszczególnione w tym dziale urządzenia spełniają wymagania normy PN-EN 60947-5-5 (zharmonizowanej z Dyrektywą 2006/42/WE), dotyczącej m.in. aspektów funkcjonalnych oraz założeń konstrukcyjnych dla urządzeń zatrzymania awaryjnego z funkcją blokady mechanicznej.

Budowa i sposób działania

W przypadku wyłączników linkowych zatrzymania awaryjnego sygnał zatrzymania maszyny czy przenośnika taśmowego może zostać zainicjowany z każdego punktu, przez który przebiega linka. Jest ona bezpośrednio sprzężona z zestykiem rozwiernym wyłącznika. Urządzenia są przygotowywane do pracy przez wstępne naciągnięcie linki, kiedy to zestyk zwierny zostaje otwarty, a rozwierny zamknięty. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest także wykrycie pęknięcia linki. W kategorii „Akcesoria“ prezentowane są podzespoły służące do przygotowania kompletnego systemu zatrzymania awaryjnego.

Wyłączniki linkowe zatrzymania awaryjnego nie posiadające blokady VD lub VS nie spełniają wymagań norm PN-EN ISO 13850 oraz PN-EN 60947-5-5. Spełnienie ich jest możliwe, jednak wymaga to wdrożenia odpowiednich procedur kontrolnych oraz rozwiązań technicznych w układzie sterowania.

W ofercie znajdują się urządzenia o jedno- i dwustronnej zasadzie działania. Te drugie są szczególnie predystynowane do pracy w terenie otwartym lub w miejscach charakteryzujących się dużymi amplitudami temperatur – zmiana długości linki pod wpływem wahań temperatury jest całkowicie kompensowana. Długość linki, ilość potrzebnych zestyków i miejsce montażu (w środku lub na jednym z końców systemu) stanowią główne założenia, które muszą zostać uwzględnione przy doborze wyłącznika.

Wszystkie prezentowane wyłączniki linkowe noszą oznaczenie CE, zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE.

Więcej informacji na temat doboru i montażu urządzeń można znaleźć w katalogu wyłączników linkowych w dokumentacji techniczno-ruchowej dostępnej dla poszczególnych typoszeregów.


steute Polska
al. Wilanowska 321
02-665, Warszawa

Tel: 22 843 08 20
Fax: 22 843 30 52
e-mail
info@steute.pl
steute w sieci
steute.pl
wylaczniki-nozne.pl
kurtyny-swietlne.pl
steute.com