Logo firmy steute produkującej m.in. wyłączniki linkowe i czujniki zbiegania.
Siedziba firmy steute - producenta wyłączników linkowych i czujników zbiegania.
 

Czujniki zbiegania taśmy przenośników / taśmociągów w wykonaniu przeciwwybuchowym - ATEX

Zastosowanie

Przeciwwybuchowe czujniki zbiegania taśmy są przeznaczone do współpracy z taśmociągami. Zwykle montowane są po obu stronach przenośnika i służą do wykrywania krzywobieżności taśmy transportowej.

Zbieganie taśmy, spowodowane np. nieprawidłowym zasypaniem transportowanego medium na przenośnik czy też zanieczyszczeniem krążników, może prowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia taśmociągu, a także do rozsypania materiału.

Budowa i sposób działania

Czujniki zbiegania Ex są aktywowane w momencie, gdy taśma przenośnika zaczyna odchylać się od prawidłowego toru. W zależności od rozwiązań przyjętych w zakładzie przemysłowym, powoduje to wygenerowanie sygnału zatrzymania przenośnika bądź też uruchomienie systemu automatycznej korekcji biegu taśmy. Alternatywnie stosuje się także sygnalizację dźwiękową i/lub świetlną. Dlatego też czujniki powinny być montowane po obu stronach taśmociągu, w pobliżu krążników odchylających i bębna napędowego. W przypadku bardzo długich przenośników, powinny być stosowane na jego trasie dodatkowe czujniki.

Wszystkie czujniki zbiegania taśmy w wykonaniu przeciwwybuchowym wyposażone są w zestyk rozwierny z funkcją wymuszonego rozwarcia, a urządzenia typoszeregu ZS mogą być wyposażone w blokadę mechaniczną odblokowywaną przyciskiem bądź dźwignią. W tym przypadku po aktywacji czujnika zestyki rozwierne są przełączane i blokowane w tej pozycji. Odblokowanie wymaga ingerencji obsługi, dzięki czemu unika się niezamierzonego, ponownego uruchomienia taśmociągu bez wcześniejszego ustalenia przyczyny jego zatrzymania.

Wszystkie prezentowane wyłączniki linkowe zatrzymania awaryjnego w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex noszą oznaczenie CE, zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE oraz Dyrektywą ATEX 94/9/WE. Urządzenia kategorii 3D (przeznaczone do pracy w strefie 22) noszą znak CE w oparciu o Deklarację Zgodności producenta, w związku z tym nie noszą numeru Jednostki Notyfikowanej.


steute Polska
al. Wilanowska 321
02-665, Warszawa

Tel: 22 843 08 20
Fax: 22 843 30 52
e-mail
info@steute.pl
steute w sieci
steute.pl
wylaczniki-nozne.pl
kurtyny-swietlne.pl
steute.com