Logo firmy steute produkującej m.in. wyłączniki linkowe i czujniki zbiegania.
Siedziba firmy steute - producenta wyłączników linkowych i czujników zbiegania.
 

Czujniki zbiegania taśmy przenośników / taśmociągów do pracy w ekstremalnych warunkach

Zastosowanie

Czujniki zbiegania taśmy dedykowane do pracy w warunkach ekstremalnych (wysokie/niskie temperatury, duża wilgotność, atmosfera agresywna) są przeznaczone do współpracy z taśmociągami. Zwykle montowane są po obu stronach przenośnika i służą do wykrywania krzywobieżności taśmy transportowej.

Zbieganie taśmy, spowodowane np. nieprawidłowym zasypaniem transportowanego medium na przenośnik czy też zanieczyszczeniem krążników, może prowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia taśmociągu, a także do rozsypania materiału.

Budowa i sposób działania

Czujniki zbiegania są aktywowane w momencie, gdy taśma przenośnika zaczyna odchylać się od prawidłowego toru. W zależności od rozwiązań przyjętych w zakładzie przemysłowym, powoduje to wygenerowanie sygnału zatrzymania przenośnika bądź też uruchomienie systemu automatycznej korekcji biegu taśmy. Alternatywnie stosuje się także sygnalizację dźwiękową i/lub świetlną. Dlatego też czujniki powinny być montowane po obu stronach taśmociągu, w pobliżu krążników odchylających i bębna napędowego. W przypadku bardzo długich przenośników, powinny być stosowane na jego trasie dodatkowe czujniki.

Wszystkie czujniki zbiegania taśmy EXTREME wyposażone są w zestyk rozwierny z funkcją wymuszonego rozwarcia, a urządzenia typoszeregu ZS mogą być wyposażone w blokadę mechaniczną odblokowywaną przyciskiem bądź dźwignią. W tym przypadku po aktywacji czujnika zestyki rozwierne są przełączane i blokowane w tej pozycji. Odblokowanie wymaga ingerencji obsługi, dzięki czemu unika się niezamierzonego, ponownego uruchomienia taśmociągu bez wcześniejszego ustalenia przyczyny jego zatrzymania.

Wszystkie prezentowane czujniki noszą oznaczenie CE, zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE.

Więcej informacji na temat doboru i montażu urządzeń można znaleźć w katalogu wyłączników linkowych w dokumentacji techniczno-ruchowej dostępnej dla poszczególnych typoszeregów.


steute Polska
al. Wilanowska 321
02-665, Warszawa

Tel: 22 843 08 20
Fax: 22 843 30 52
e-mail
info@steute.pl
steute w sieci
steute.pl
wylaczniki-nozne.pl
kurtyny-swietlne.pl
steute.com