Logo firmy steute produkującej m.in. wyłączniki linkowe i czujniki zbiegania.
Siedziba firmy steute - producenta wyłączników linkowych i czujników zbiegania.
 

Urządzenia do pracy w trudnych warunkach środowiskowych (Extreme) i w atmosferze zagrożonej wybuchem (ATEX)

Dział Extreme obejmuje urządzenia przystosowane do pracy w niskich lub wysokich temperaturach, w warunkach dużego zapylenia lub wilgotności (IP 67, IP 68), środowisku morskim (IP 66, elementy ze stali nierdzewnej) czy wreszcie w warunkach dużych wibracji lub przeciążeń. W ostatnim czasie do oferty włączanych jest coraz więcej łączników i czujników przystosowanych do mycia myjkami ciśnieniowymi - gorącą parą lub wodą (IP 69K). Są one adresowane dla branż, gdzie stawiane są wysokie wymagania higieniczne. więcej ...

Potrzeba zwiększenia świadomości dotyczącej bezpieczeństwa przeciwwybuchowego znajduje odbicie w europejskich i międzynarodowych normach i dyrektywach. Zawarte w nich wymagania prewencyjne są niezwykle precyzyjne. W miejscach występowania atmosfery potencjalnie wybuchowej, czyli tam, gdzie może pojawić się mieszanina powietrza i łatwopalnych substancji, musi być stosowany osprzęt elektryczny w wykonaniu Ex.

steute specjalizuje się m.in. właśnie w produkcji aparatury łączeniowej NN w wykonaniu przeciwwybuchowym (ATEX), przeznaczonej do pracy w warunkach zagrożenia wybuchem gazów lub pyłów. Na długiej liście naszych odbiorców znaleźć można zakłady chemiczne i petrochemiczne, ale także firmy z branży wydobywczej, energetycznej, drzewnej, spożywczej, nawozowej czy wreszcie paszowej.

W obszernym portfolio produktów przeciwwybuchowych można znaleźć między innymi te prezentowane w niniejszym serwisie: wyłączniki linkowe zatrzymania awaryjnego, wyłączniki linkowe wykorzystywane w układach sterowania, czujniki zbiegania/zwisu taśmy przenośników oraz czujniki napięcia/pęknięcia lin i pasów napędowych. Wszystkie wymienione produkty steute mogą być montowane i używane w atmosferze potencjalnie wybuchowej stref 1 lub 2 i/lub 21 i 22 (a także, w przypadku wybranych urządzeń, stref M1 i M2). Dostępne są oczywiście odpowiednie, zgodne z Dyrektywą EC 94/9/EC (ATEX), certyfikaty i świadectwa badania typu.

ukryj ...

steute Polska
al. Wilanowska 321
02-665, Warszawa

Tel: 22 843 08 20
Fax: 22 843 30 52
e-mail
info@steute.pl
steute w sieci
steute.pl
wylaczniki-nozne.pl
kurtyny-swietlne.pl
steute.com