Logo firmy steute produkującej m.in. wyłączniki linkowe i czujniki zbiegania.
Siedziba firmy steute - producenta wyłączników linkowych i czujników zbiegania.
 

Wyłączniki linkowe zatrzymania awaryjnego

Zastosowanie

Wyłączniki linkowe zatrzymania awaryjnego odgrywają w przemyśle bardzo istotną rolę w dialogu człowiek-maszyna. Są one, przykładowo, stosowane w systemach transportu bliskiego, m.in. przy przenośnikach taśmowych. Po pociągnięciu linki przez operatora maszyna lub przenośnik są bezzwłocznie zatrzymywane.

Wszystkie wyszczególnione w tym dziale urządzenia spełniają wymagania normy PN‑EN 60947‑5‑5 (zharmonizowanej z dyrektywą 2006/42/WE), dotyczącej m.in. aspektów funkcjonalnych oraz założeń konstrukcyjnych dla urządzeń zatrzymania awaryjnego z funkcją blokady mechanicznej.

Budowa i sposób działania

W przypadku wyłączników linkowych zatrzymania awaryjnego sygnał zatrzymania maszyny czy przenośnika taśmowego może zostać zainicjowany z każdego punktu, przez który przebiega linka. Jest ona bezpośrednio sprzężona z zestykiem rozwiernym wyłącznika. Urządzenia są przygotowywane do pracy przez wstępne naciągnięcie linki, kiedy to zestyk zwierny zostaje otwarty, a rozwierny zamknięty. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest także wykrycie pęknięcia linki. W dziale Akcesoria prezentowane są podzespoły służące do przygotowania kompletnego systemu zatrzymania awaryjnego.

więcej ...

Wyłączniki linkowe zatrzymania awaryjnego nie posiadające blokady VD lub VS nie spełniają wymagań norm PN‑EN ISO 13850 oraz PN‑EN 60947‑5‑5. Spełnienie ich jest możliwe, jednak wymaga to wdrożenia odpowiednich procedur kontrolnych oraz rozwiązań technicznych w układzie sterowania maszyny.

W ofercie znajdują się urządzenia o jedno- i dwustronnej zasadzie działania. Te drugie są szczególnie predystynowane do pracy w terenie otwartym lub w miejscach charakteryzujących się dużymi amplitudami temperatur – zmiana długości linki pod wpływem wahań temperatury jest całkowicie kompensowana. Długość linki, ilość potrzebnych zestyków i miejsce montażu (w środku lub na jednym z końców systemu) stanowią główne założenia, które muszą zostać uwzględnione przy doborze wyłącznika.

Wszystkie prezentowane awaryjne wyłączniki linkowe zatrzymania awaryjnego noszą oznaczenie CE, zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/EC.

Więcej informacji na temat doboru i montażu urządzeń można znaleźć w katalogu wyłączników linkowych oraz w dokumentacji techniczno-ruchowej dostępnej dla poszczególnych typoszeregów.

ukryj ...
steute Polska
al. Wilanowska 321
02-665, Warszawa

Tel: 22 843 08 20
Fax: 22 843 30 52
e-mail
info@steute.pl
steute w sieci
steute.pl
wylaczniki-nozne.pl
kurtyny-swietlne.pl
steute.com